Home

omslagfoto

in ons hart

Waar gaan wij voor?

 • Voor thuiszitters die de weg naar school weer willen vinden en aandacht en respect verdienen
 • Voor leerlingen die in het basisonderwijs of voortgezet onderwijs vastlopen en een veilige haven zoeken om vandaaruit weer tot leren te komen
 • Voor leerlingen die moeite hebben met leren en behoefte hebben aan kleine klassen en een helder stappenplan
 • Voor vrijeschool onderwijs

De afdelingen van onze school

Onze school bestaat uit vier verschillende afdelingen, namelijk:

SO 1: leerlingen van 4 tot 8 jaar
SO 2: leerlingen van 7 tot 13 jaar

VSO 1: leerlingen van 12 tot 15 jaar
VSO 2: leerlingen van 14 tot 16 jaar
VSO 3: leerlingen van 16 tot 20 jaar

VOLans: leerlingen van 12 tot 18 jaar (onderwijs op VMBO-T tot en met VWO niveau)

Rafaelklas: leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Ga voor meer informatie naar de afdelingen van onze school.

Taxikosten worden vergoed

taxikostenDoor onze status als Bijzonder Onderwijs verzorgen wij ZML / MG onderwijs voor leerlingen uit steden zoals Apeldoorn, Arnhem, Deventer en Doetinchem. Wij hebben een bovenregionale functie.  

Alle taxikosten worden dus vergoed.

Video van School de Lans

Meld uw kind aan!

meld uw kind aan

Wilt u meer informatie over aanmelding en plaatsing, neem dan direct contact op met Corinne Vlaanderen (0575-562650). Download hier onze folder.

Oudertevredenheid

8,1Onze school heeft volgens het laatste tevredenheidsonderzoek onder de ouders een 8,1 gekregen.

Wij zitten bij School de Lans echter niet stil. Het kan nog beter! Daar werken we elke dag heel hard aan, zodat uw kind zich op allerlei gebieden nog beter kan ontwikkelen. Meer weten, ga naar onderzoek.

De Lans ontmoet

soepIn het kader van 'De Lans ontmoet' nodigen wij u van harte uit op School de Lans! Graag willen wij u kennis laten maken met onze school en de leerlingen. Meer weten?

VSO leerlingen naar school tot 20 jaar?

De afgelopen tijd is er onduidelijkheid geweest over de leeftijd waarop onze leerlingen de school moeten verlaten. Tot voor kort was het zo dat leerlingen op het moment dat ze 20 jaar worden van school af gingen. Vanuit het samenwerkingsverband wordt er de laatste tijd op aangedrongen dat leerlingen met 18 jaar van school gaan naar een vervolgplek. Dit kan dagbesteding of vervolgonderwijs zijn, afhankelijk van de leerroute waarin een leerling zit.

Hoe gaan wij hier op school mee om? 

School de Lans op Radio 1

radio 1Op donderdag 26 mei kwam Radio 1 naar School de Lans voor een uitgebreid interview. Vincent van Dam, een ouder samen een leerling die op School de Lans zit werden uitgebreid geïnterviewd. De actie rond thuiszitters stond centraal.  

speaker iconBeluister hier het gehele interview.

School de Lans komt in actie

komt in actie

Wij vinden dit ontoelaatbaar. Kinderen hebben recht op onderwijs. Ieder kind dat thuiszit, is er één te veel. School de Lans wil dit probleem onder de aandacht brengen. En er samen iets aan doen. Meer weten? Ga naar de actiepagina.

Ga ook naar ons Meldpunt om een bijdrage leveren aan de verbetering van de omstandigheden van thuiszitters. U kunt nu zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de omstandigheden van thuiszitters. U kunt hier uw eigen, specifieke problemen, issues en verhalen aangeven, die u in uw eigen omgeving tegenkomt. Lees ook het artikel in het dagblad de Stentor.

Groot artikel in Trouw over School de Lans

In Trouw verscheen op 25 mei een groot artikel over de actie van School de Lans inzake thuiszitters. Lees hier het gehele artikel.

trouw

 

Vrijescholen groeien

Het aantal ouders en leerlingen dat kiest voor de vrijeschool blijft toenemen. Het totaal aantal vrijeschoolleerlingen in Nederland steeg het afgelopen jaar met 6%.

In het primair onderwijs groeiden de vrijescholen, tegen de landelijke krimp in, met 4,6% en in het voortgezet vrijeschoolonderwijs groeide het aantal leerlingen met 8,2%.

In een breder perspectief laat de groei van de afgelopen jaren een trend zien met een aantal jaren op rij vergelijkbare groeicijfers. De laatste vijf jaar groeide het aantal leerlingen op vrijescholen met bijna 24%. Met de toename van ruim 4.750 leerlingen volgen nu 24.770 kinderen in Nederland vrijeschoolonderwijs op 74 scholen in het primair onderwijs en 20 scholen en vrijeschoolafdelingen in het voortgezet onderwijs.

Ga voor meer informatie naar trendgegevens.

agenda

 • Donderdag 20 april: Grote Wandeldag van de VO Lansklas
 • Vrijdag 21 april: Koningsspelen
 • Zaterdag 22 april 2017 tot en met zondag 7 mei 2017: Meivakantie
 • Woensdag 17 mei 19.30 uur- 22.00 uur: Algemene ouderavond

Facebook

 

Team in beeld: Vijf vragen aan...

wie-wat

 

In de serie 'Vijf vragen aan..' komt steeds een schoolmedewerker aan het woord. 

 

Klik hier 

 

Onderwijsinspectie positief over School de Lans

School de Lans heeft een pluim gekregen van de onderwijsinspectie. In een eerste reactie heeft de onderwijsinspectie  aangegeven: 

 • dat School de Lans zonder twijfel een uitstekend basisarrangement biedt aan de leerlingen
 • dat bij School de Lans alles goed in elkaar grijpt: leerlingenzorg, onderwijskwaliteit, onderwijsondersteuning, onderwijs en leerproces
 • dat de school duidelijk oog heeft voor de emotionele en sociale ontwikkeling van de leerlingen

Binnenkort ontvangen wij een schriftelijke beoordeling. Wij zullen u dan verder informeren over de pluim die wij hebben gekregen. Meer weten, lees dan hier verder. 

duimen

 

Contactgegevens

School de Lans
Zutphensestraat 175
6971 JR BRUMMEN
Telefoon: 0575-562650
secretariaat@schooldelans.nl
www.schooldelans.nl

Please follow & like us

INSTAGRAM
FACEBOOK0
FACEBOOK
GOOGLE
YOUTUBE
TWITTER